Literature Results

Published: 14 Oct 2020

Toraidhean Litreachas – Òigridh / Literature Results - Junior

L1 Sgrìobhadh Fo Aois 13 / Writing U13

 1. Eve, Dùn Èideann
 2. Hannah, Baile Dhùbhthaich
 3. Lucy, Inbhir Narann

L2 Sgrìobhadh Fo Aois 19 / Writing U19

 1. Elissa, Inbhir Nis
 2. Maria, Glaschu

COU – Òran Ùr / New Song

 1. Niamh, Baile Dhùbhthaich

M1 Fiolm Goirid / Short Film

 1. Clas 7 Bun-sgoil Chille Mhoire
 2. Fionnlagh, Inbhir Nis
 3. Hannah, Baile Dhùbhthaich

Toraidhean Litreachas – Inbhich / Literature Results – Senior

IL3 Bàrdachd / Poetry

 1. Marcas Mac an Tuairneir, Dùn Èideann
 2. Robbie Macleòid, Dun Èideann
 3. Tia Thomson, Inbhir Narann

IL4 Sgrìobhadh / Writing

 1. Joan NicDhòmhnaill, Uibhist a Tuath
 2. Minna Graeber, Lunnainn

IL5 Co-sheirm / Choral Arrangement

Dr Elizabeth Theobald, Dùn Omhain

IL7 Fiolm Goirid / Short Film

 1. Pierre Fuentes, Dùn Èideann

IOU – Òran Ùr / New Song

 1. Marcas Mac an Tuairneir, Dùn Èideann
 2. Caroline Bennet, Pawling, Na Stàitean Aonaichte
 3. Donald Woodall, Dùn Omhain

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2021 Supporter

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Glasgow City Council

Glasgow City Council

Sponsor

JOIN OUR MAILING LIST FOR THE LATEST NEWS AND UPDATES