Cuach a' Charthannais

Cuach a' Charthannais

Tap for gallery

£4.95


Product Information
Specification
Cuach a' Charthannais le Chrisella Ross

Bha Ceit is Anna mòr aig a chèile ged nach robh pàrantan Anna a' saoilsinn cus dhen chàirdeas eatarra. Nuair a nochd cothrom san sgoil, bha a' chlann-nighean, cuide ri càch, eudmhor airgead a thogail do charthannas. Ach an dùil dè thachair do chrogan Anna agus cò bu choireach ris?

Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois.

A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

Product CodeCUAJ40
Condition
Weight0.09lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top