Breab, Breab, Breab- Iain D. Urchardan

Breab, Breab, Breab- Iain D. Urchardan

Tap for gallery

£11.99


Product Information
Specification
Cluinnear guth an t-seanchaidh gu làidir anns a' chruinneachadh seo, cheart mar gum bhiodh sinn ga èisteachd an tac na teine.

Tha Iain D. Urchardan a' cur blas traidiseanta air sgeulachdan an latha an diugh a tha air am breacadh le caractaran agus cainnte a dh'aithnicheadh duine sam bith a thogadh ann an coimhearsnachd Ghàidhealach, ged a bhruidhneas e air cuspairean a bhuineas ri iomadh àm agus àite.

Product CodeBREW9
Condition
Weight0.27lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top