Ainmeil an Eachdraidh

  • Click to enlarge
Ainmeil an Eachdraidh

Tap to enlarge

£5.99


Product Information
Specification

 Ainmeil an Eachdraidh 

Leabhar tarraingeach a' dèiligeadh ri daoine (fir is mnathan) a dh'fhàg làrach air eachdraidh. Tha na h-aistidhean a' buntainn ri eachdraidh dà mhìle bliadhna, ach tha a' chuid as motha dhiubh mu dhaoine a bha beò eadar 1695 agus 1985, is buaidh aca air stàitean, coimhearsnachd, spòrs, litreachas, saidheans is rudan eile.

 

An attractive book looking at those (male and female) who left their mark in history. The essays relate to the history of the two milennia but the majority is about the people born inbetween 1695 and 1985, and have a bearing on states, community, sports, literature, science and others artefacts.

Product CodeAINANEACHD
ConditionNew

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe