A' Chlach-Ghealaich

  • Click to enlarge
A' Chlach-Ghealaich

Tap to enlarge

£4.95


Product Information
Specification

A' Chlach-Ghealaich le Elaine NicFhearghais

The beatha Mòrag ann am bùrach. Tha a teaghlach a' tuiteam às a chèile, chan eil caraid aice, agus tha i a' smaoineachadh nach bi adhbhar aice a bhith toilichte tuilleadh. Saoil an atharraich cùisean nuair a thig an nighean ùr, annasach dhan sgoil?

_______________________

Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois.

A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

Product CodeA'240
ConditionNew
Weight0.09lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe