Còisir nan Gunna

  • Click to enlarge
Còisir nan Gunna

Tap to enlarge

£9.99


Product Information
Specification

Còisir nan Gunna le Anndra A. Dunn (2013) 224 pages.

Is e 1940 a th'ann agus tha an cogadh ann an Eòrpa a' dol gu làidir, le airmean Hitler a' dèanamh ionnsaigh air gach dùtha agus feum aig Breatainn agus an Fhraing seasamh nan aghaidh. Uill, sin a shaoil Uilleam MacLeòid nuair a chaidh e don arm, co-dhiù. Anns an Fhraing chan eil càil a' tachairt, agus chan eil ann an cogadh Uilleam ach sàirdseantan fiadhaich, bully beef a-mach a tionaichean, a' seasamh faire ann an trainnse airson uairean-a-thìde fada- agus sabaid ghoirid gheur bho àm gu àm. Chan e seo na bha e a' sùileachadh bhon chogadh, ach 's dòcha gum fàsadh e cleachdte ris; mura biodh airmean a' Ghearmailt ag ullachadh airson blitzkrieg mhòr ris nach eil an Fhraing neo Breatainn deiseil idir, agus a bheir Uilleam agus a charaidean sios an rathad iargalta a tha a' stad aig baile beag oir-thìr na Frainge: Saint Valéry-en-Caux.

_____________________________________________________

Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acaor, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Product CodeCò49
ConditionNew
Weight0.3lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe