'A' Challaig seo, Chall Ò'

  • Click to enlarge
'A' Challaig seo, Chall Ò'

Tap to enlarge

£4.95


Product Information
Specification

'A' Challaig seo, Chall Ò' le Màrtainn Mac an t-Saoir

Uaireannan bidh sinn a' faighneachd a bheil droch fhortan gam shireadh-sa a dh'aona-ghnothach? 'S ann mar sin a tha Mìcheal Boidhd a'faireachdainn is cus eile roimhe is e a-nise san àrd-sgoil an Dùn Èideann. Ach nuair a thèid e fhèin is athair a Bharraigh airson na Bliadhn' Ùire, 's ann a thig Mìcheal mu choinneamh eagal mòr: a bheir crathadh air fhèin is air càch; a nì fìor atharrachadh na bheatha bho sin a-mach.

_______________________

Pàirt de 'Sgrìob'- Sreath de nobhailean ùra do luchd-leughaidh eadar 10 is 14 bliadhn' a dháois.

A part of Sgrìob- a series of new novels for young readers between 10-14 years of age.

Product Code'A940
ConditionNew
Weight0.19lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter
Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe