ACG Main Homepage | ACG Shop Homepage

Welcome Guest [ Login | Register ]

Search:

Shop by Category

Shopping Basket

Your basket is empty.

0Items in cart:
£0.00Total:

Mailing List

Subscribe to our mailing list:

Còisir nan Gunna

Còisir nan Gunna

Product Information

Còisir nan Gunna le Anndra A. Dunn (2013) 224 pages.

Is e 1940 a th'ann agus tha an cogadh ann an Eòrpa a' dol gu làidir, le airmean Hitler a' dèanamh ionnsaigh air gach dùtha agus feum aig Breatainn agus an Fhraing seasamh nan aghaidh. Uill, sin a shaoil Uilleam MacLeòid nuair a chaidh e don arm, co-dhiù. Anns an Fhraing chan eil càil a' tachairt, agus chan eil ann an cogadh Uilleam ach sàirdseantan fiadhaich, bully beef a-mach a tionaichean, a' seasamh faire ann an trainnse airson uairean-a-thìde fada- agus sabaid ghoirid gheur bho àm gu àm. Chan e seo na bha e a' sùileachadh bhon chogadh, ach 's dòcha gum fàsadh e cleachdte ris; mura biodh airmean a' Ghearmailt ag ullachadh airson blitzkrieg mhòr ris nach eil an Fhraing neo Breatainn deiseil idir, agus a bheir Uilleam agus a charaidean sios an rathad iargalta a tha a' stad aig baile beag oir-thìr na Frainge: Saint Valéry-en-Caux.

_____________________________________________________

Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acaor, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.


Product Code: Cò49

In Stock

Quantity: Add to Basket

About Us | Contact Us | Terms & Conditions | Privacy Policy