ACG Main Homepage | ACG Shop Homepage

Welcome Guest [ Login | Register ]

Search:

Shop by Category

Shopping Basket

Your basket is empty.

0Items in cart:
£0.00Total:

Mailing List

Subscribe to our mailing list:

An Sgoil Dhubh

An Sgoil Dhubh

Product Information

An Sgoil Dhubh le Iain F. MacLeòid (2014) 190 pages.

Tha an Rìgh marbh, na Draiudhean a-nis a' riaghladh agus tha duine sam bith a bruidhneas nan aghaidh a' dol à sealladh gun sgeul orra tuilleadh. Tha eagal is mì-chinnt air an t-sluagh agus ainm ri chluinntinn nach cualas far iomadach ginealach: An Sgoil Dhubh.

Air eailean beag iomallach tha duine òg, Sgàire, a' tachairt air dithis strainnsear air a' mhòintich; toiseach turais a tha ag atharrachadh a bheatha gu tur agus ga thoirt tro chunnart is tro chogadh air an t-slighe a bha an dàn linntean mus do rugadh e.

Tha Iain F. MacLeòid gar stiùireadh le sgil an fhìor-sgeulaiche feadh iomadh tìr is saoghal a tha ùr agus iongantach ach fhathast freumhaichte ann an draoidheachd is gaisgeachd nan seann uirsgeul.

_____________________________________________________

Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acaor, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.


Product Code: AN I9

In Stock

Quantity: Add to Basket

About Us | Contact Us | Terms & Conditions | Privacy Policy