ACG Main Homepage | ACG Shop Homepage

Welcome Guest [ Login | Register ]

Search:

Shop by Category

Shopping Basket

Your basket is empty.

0Items in cart:
£0.00Total:

Mailing List

Subscribe to our mailing list:

Mil San Tì?

Mil San Tì?

Product Information

Mil San Tì? le Seonag Monk(2016), 220 pages.

The Sìle Armstrong toilichte. Tha i tana, bòidheach, le beatha ghleansach còmhla ris an duine bheartach aice, Seumas. Tha i gu math nas toilichte na a piuthar, Fiona, a tha cho reamhar sluisgeach agus pòsta ris a' phloc ud, Fearghas. Chan eil Fiona a' ceasnachadh co-dhiù a tha i toilichte gus nach eil, i a'gàireachdaich 's a' cumail a-mach às an rathad air beul biorach a peathar-chèile, Nora. Chan eil Nora toilichte. Tha Nora a' ruith taigh-aoigheachd.

'S e sgeul socair air beatha hum drum bhoireannach a th' ann am Mil San Tì, le beagan deoch-làdair, slugadh philichean, neo-dhìlseachd, làmhachas-làidir agus rudeigin car coltach ti murt a' snìomh an sgeòil ri chèile...

_____________________________________________________

Aiteal: Sreath de sgrìobhaidean sgoinneil bho sgrìobhaidearan sgaiteach. Sreath ùr bho Acair, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean.


Product Code: MILL9

In Stock

Quantity: Add to Basket

About Us | Contact Us | Terms & Conditions | Privacy Policy