Poileasaidh Prìobhaideach & Dìon Dàta

Published: 25 May 2018

Tha sinn air am Poileasaidh Prìobhaideach & Dìon Dàta againn atharrachadh. Gheibh sibh am poileasaidh an seo.

Ma tha cèist sam bith agaibh a thaobh seo, cuiribh fios gu:

Iain Moireasdan,
Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Taigh Bhaile an Athain,
40 Sraid Hunndaidh,
Inbhir Nis
IV3 5HR

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD