Naidheachdan a’ Mhòid

Innealan Eadar-theangachaidh

Published: 14 Nov 2017

​​Am b’ urrainn dha duine sam bith a bh’ aig Fosgladh Oifigeil a’ Mhòid am bliadhna ann an Ionad Nibheis, An Gearasdan, dèanamh cinnteach gun deach na h-innealan eadar-theangachaidh ...

Read More...

Aigeallan Airgid 2018

Published: 14 Nov 2017

​Feumaidh farpaisich ann an ​A252 (Mnathan) agus A253 (Fireannaich) òran a thaghadh a tha leantainn air cuspair sònraichte. Airson 2018 ‘s e ’tàladh’ cuspair an òrain do dh’...

Read More...

​Cothrom 2 thiocaid VIP a bhuannachadh airson Mòd 2018

Published: 01 Nov 2017

Chaidh Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a stèidheachadh san Òban ann an 1891. ’S e comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig prìomh amas a’ Mhòid agus chan eil Fèis eile coltach ris ann an ...

Read More...

Tasglann Naidheachdan


Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD