Naidheachdan

​Cothrom 2 thiocaid VIP a bhuannachadh airson Mòd 2018

Published: 01 Nov 2017

Chaidh Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a stèidheachadh san Òban ann an 1891. ’S e comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig prìomh amas a’ Mhòid agus chan eil Fèis eile coltach ris ann an saoghal na Gàidhlig. Gach bliadhna tha mìltean de dhaoine a’ tighinn chun a’ sgìre far am bi am Mòd ga chumail agus bidh seo a’ toirt milleanan not a-steach a dh’eaconomaidh na h-Alba.

Bhiodh sinn fada na bh’ ur comain nam b’ urrainn dhuibh an ceisteachan goirid seo a lìonadh a-steach airson innse dhuinn barrachd mun luchd-amharc againn. Bidh ceistean ann a’ faighneachd carson a bha sibh aig a’ Mhòd agus na beachdan a bh’ agaibh mun tachartas san fharsaingeachd. Cuideachd, tha ceistean ann mu na thathas a’ cosg san àite. Tha seo a’ toirt beachd dhuinn air dè seorsa buaidh eaconomachd a bh’ aig a’ Mhòd ann an sgìre Loch Abar. Na lìonaibh seo mur a bheil sibh air a shon.

Thèid na ceisteachanan gu lèir aig a bheil seòladh, àireamh-fòn agus seòladh post-d a thoirt còmhla agus thèid aon a thaghadh airson dà thiocaid VIP a bhuannachadh airson a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail ann an Dùn Omhainn 2018.

Lìonaibh a-steach an ceisteachan an seo

CEANN-LATHA: 27/11/2017


[This survey is processed by an independent company on An Comunn Gàidhealach’s behalf]


« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD