Naidheachdan

Innealan Eadar-theangachaidh

Published: 14 Nov 2017

​​Am b’ urrainn dha duine sam bith a bh’ aig Fosgladh Oifigeil a’ Mhòid am bliadhna ann an Ionad Nibheis, An Gearasdan, dèanamh cinnteach gun deach na h-innealan eadar-theangachaidh aca a thilleadh aig deireadh na h-oidhche. Tha àireamh de dh’innealan nach deach a thilleadh fhathast. Ma tha fear agaibh, cuiribh fòn thugainn air 01851 703487.

Mòran taing,

Sgioba a’ Chomuinn

« Back to Mod News List

Aigeallan Airgid 2018

Published: 14 Nov 2017

​Feumaidh farpaisich ann an ​A252 (Mnathan) agus A253 (Fireannaich) òran a thaghadh a tha leantainn air cuspair sònraichte.

Airson 2018 ‘s e tàladhcuspair an òrain do dh’fharpaisich ann an A252 (Mnathan) agus ‘s e òran-seilgecuspair an òrain do dh’fharpaisich ann an A253 (Fireannaich).

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD