Naidheachdan

Club 400 Inbhir Nis / Brot!

Published: 12 Nov 2012

Brot is Ceapairean

Disathairne 17mh Samhain 2012

12f - 2f

Theid Club 400 na mios seo a thaghadh aig an aon am.

Thig comhla rinn, bheir caraid leibh agus chan eil cail a dh’ fhios nach buannaich sibh sgillinn no dha airson an Nollaig!

Cinn-la ‘Brot is Ceapairean’ Meur Inbhir Nis:

17 Samhain 2012

8 Dubhlachd 2012

12 Faoilleach 2013

16 Gearran 2013

16 Mart 2013

Chi sinn ann sibh!

Tha sinn a’ cruinneachadh airgead airson Mod Ionadail Inbhir Nis 2013 agus Mod Naiseanta Rioghail 2014

Tha sinn airson taing mhor a thoirt dhuibh airson ur taic!

« Back to Mod News List

Dannsa Gaidhealach

Published: 05 Nov 2012

Chaidh farpaisean Dannsa Gaidhealach na bliadhna seo a chumail aig Cuidhe Hunter, an Dun Omhain. Ghabh farpaisich bho air feadh Alba pairt ann am farpaisean na bliadhna seo. Bha farpaiseach againn cuideachd as Mosgo!

Bha na farpaisean gu leir air leth agus chithear na toraidhean tron cheangail gu h-iosal:

Highland Dancing 2012.pdf

« Back to Mod News List

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD